Zasada działania konta księgowego

Nieco mniej znane jest konto księgowe. Jest urządzeniem służącym do rejestracji jednorodnych operacji gospodarczych. Każde posiada nazwę, która określa jego treść co oznacza konkretnie charakter i treść rejestrowanych na tym koncie operacji. Również charakterystyczną cechą kotna jest to, że posiada ono dwie strony. Jedna jest przeznaczone do rejestracji zmian o charakterze zwiększającym, druga zaś służy do ujmowania zmian o charakterze zmniejszającym. Każda ze stron zawiera miejsce na rejestrację wartości operacji gospodarczej a także na elementy objaśniające dokonanie zapisu. Do elementów można zaliczyć datę wykonania rejestru, oznaczenie dowodu stanowiącego podstawę rejestracji, krótką treść, charakteryzującą rejestrowaną operację oraz oznaczenie konta współdziałającego w zapisie operacji gospodarczej. Do celów dydaktycznych oraz do prezentacji schematów księgowań w rachunkowości stosuje się uproszczoną postać konta, nazywaną kontem teowym. Nie zawiera ono danych informacyjnych a jedynie numer i sumę operacji gospodarczej. Założenie konta polega na wpisaniu jego nazwy oraz symbolu cyfrowego nadawanego mu w zakładowym planie kont. Otwarcie konta następuje przez wpisanie stanu początkowego z bilansu otwarcia lub wpisanie kwoty pierwszej operacji gospodarczej księgowanej na danym koncie jeśli nie wstępowało w bilansie otwarcia. Z funkcjonowaniem konta są związane czynności takie jak założenie konta, otwarcie konta, zapis operacji plastycznych oraz zamknięcie konta.

Witaj na moim serwisie o biznesie i finansach! Od lat z powodzeniem prowadzę swoją firmę która osiągnęła sukces, dlatego postanowiłem się podzielić moją wiedzą z Wami, moimi czytelnikami. Mam nadzieję, że moje artykuły okażą się pomocne !