Konta bankowe

Zasada działania konta księgowego

Nieco mniej znane jest konto księgowe. Jest urządzeniem służącym do rejestracji jednorodnych operacji gospodarczych. Każde posiada nazwę, która określa jego treść co oznacza konkretnie charakter i treść rejestrowanych na tym koncie operacji. Również charakterystyczną cechą kotna jest to, że posiada ono dwie strony. Jedna jest przeznaczone do rejestracji zmian o charakterze zwiększającym, druga zaś służy do ujmowania zmian o charakterze zmniejszającym. Każda ze stron zawiera miejsce na rejestrację wartości operacji gospodarczej a także na elementy objaśniające dokonanie zapisu. Do elementów można zaliczyć datę wykonania rejestru, oznaczenie dowodu stanowiącego podstawę rejestracji, krótką treść, charakteryzującą rejestrowaną operację oraz oznaczenie konta współdziałającego w zapisie operacji gospodarczej. Do celów dydaktycznych oraz do prezentacji schematów księgowań w rachunkowości stosuje się uproszczoną postać konta, nazywaną kontem teowym. Nie zawiera ono danych informacyjnych a jedynie numer i sumę operacji gospodarczej. Założenie konta polega na wpisaniu jego nazwy oraz symbolu cyfrowego nadawanego mu w zakładowym planie kont. Otwarcie konta następuje przez wpisanie stanu początkowego z bilansu otwarcia lub wpisanie kwoty pierwszej operacji gospodarczej księgowanej na danym koncie jeśli nie wstępowało w bilansie otwarcia. Z funkcjonowaniem konta są związane czynności takie jak założenie konta, otwarcie konta, zapis operacji plastycznych oraz zamknięcie konta.

Witaj na moim serwisie o biznesie i finansach! Od lat z powodzeniem prowadzę swoją firmę która osiągnęła sukces, dlatego postanowiłem się podzielić moją wiedzą z Wami, moimi czytelnikami. Mam nadzieję, że moje artykuły okażą się pomocne !