Kredyty

Wszystko o kredycie studenckim

Kilkanaście lat temu banki w naszym kraju (nie wszystkie, tylko kilka wybranych) wprowadziły na rynek bardzo ciekawy produkt kredytowy, mowa tu jest o kredycie studenckim. W ten sposób nasze państwo umożliwia studiowanie osobom, które są zdolne, ambitne, mają chęć podnosić poziom swojego wykształcenia, lecz niestety nie są w stanie samodzielnie finansować studiów i się jeszcze utrzymać. Kredyt studencki może otrzymać osoba studiująca, przy czym jest on wypłacany w ratach miesięcznych, po 600 złotych, przez dziesięć miesięcy w roku. Jeśli więc dana osoba studiuje w systemie studiów magisterskich, a więc pięcioletnich, w tym czasie otrzyma w sumie 30 tysięcy złotych. Spłata kredytu studenckiego jest bardzo dogodna dla kredytobiorcy, bowiem absolwent studiów nie musi od razu po zakończeniu nauki spłacać kredyt, lecz jest jeszcze 2 letnia karencja, po tym czasie rozpoczyna się spłata, przy czym jest ona rozłożona aż na okres 10 letni, co w znakomity sposób zmniejsza poszczególne raty kredytowe. Jeszcze jedną zaleta kredytu studenckiego jest jego relatywnie niskie oprocentowanie, o wiele nawet niższe iż kredytów hipotecznych, bowiem to państwo dopłaca niejako bankowi część należnych mu odsetek – oprocentowanie kredytu studenckiego jest ustalone na poziomie 50 procent podstawowej stopy procentowej ustalonej w danym czasie przez Rade Polityki Pieniężnej. Zabezpieczeniem kredytu jest głównie poręczenie osób trzecich, może to być rodzina studenta, mogą być też osoby dla niego obce.

Witaj na moim serwisie o biznesie i finansach! Od lat z powodzeniem prowadzę swoją firmę która osiągnęła sukces, dlatego postanowiłem się podzielić moją wiedzą z Wami, moimi czytelnikami. Mam nadzieję, że moje artykuły okażą się pomocne !