Kredyty

Warunki do uzyskania kredytu studenckiego

Kredyt studencki to współcześnie bardzo często wykorzystywana forma zapewniania sobie comiesięcznego dochodu w okresie studiowania bez obowiązku wpłacania żadnych sum pieniężnych w czasie nauki. Podstawowym warunkiem, chociaż nie jedynym, jest studiowanie na uczelni wyższej. Najważniejsze, że może to być zarówno uczelnia państwowa jak i prywatna szkoła wyższa. Umowy z ewentualnymi kredytobiorcami są zawierane osobno na każdy etap studiów, oznacza to, że trzeba być studentem na studiach I stopnia, II stopnia lub III stopnia. W swojej akademickiej karierze mamy zatem możliwość uzyskania trzech kredytów studenckich odpowiednio na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Poza spełnieniem tego podstawowego warunku bardzo ważne jest również spełnianie innych (przedstawionych nieco niżej) kryteriów. Elementem bardzo istotnym jest wiek, który nie może być niższy niż osiemnaście lat oraz nie może przekroczyć dwudziestego piątego roku życia. Kolejnym warunkiem do spełnienia jest ewentualne zabezpieczenie kredytu, chociaż nie wszystkie banki tego wymagają. Co może być traktowane jako zabezpieczenie? Przede wszystkim uznaje się różnego rodzaju weksle, poręczenia żyrantów lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego (de facto najłatwiejszego do uzyskania). Osoba ubiegająca się o kredyt studencki musi oczywiście posiadać osobowość prawną, czyli zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji i czynności prawnych. Elementem decydującym o kolejności przyznawania kredytów jest dochód przypadający na jednego członka rodziny. Osoby, u których jest on najniższy, otrzymają kredyt studencki w pierwszej kolejności.

Witaj na moim serwisie o biznesie i finansach! Od lat z powodzeniem prowadzę swoją firmę która osiągnęła sukces, dlatego postanowiłem się podzielić moją wiedzą z Wami, moimi czytelnikami. Mam nadzieję, że moje artykuły okażą się pomocne !