Kredyty

Kredyt hipoteczny – jakie elementy decydują o jego przyznaniu

Na polskim rynku usług bankowych produkt nazywanych kredytem hipotecznym funkcjonuje od ponad 20 lat, jest to kredyt specyficzny, bowiem służy do zakupu nieruchomości, kredytobiorca jednak nie otruje pieniędzy do ręki, lecz zostają one przesłane na konto osoby sprzedającego nieruchomość lub też instytucji, która daną nieruchomość zbywa. Kredyt hipoteczny jest udzielany na bardzo długi okres czasu, obecnie maksymalnie jest udzielany na 30 lat, a więc bank decydując się na przyznanie tak dużych środków i na tak długi okres spłaty kredytu, podejmuje bardzo wiele czynności sprawdzających, czy dany kredytobiorca będzie w stanie przez kilkadziesiąt lat obsługiwać spłatę zaciągniętego w ten sposób zobowiązania. O przyznaniu kredytu hipotecznego danej osobie czy osobom decyduje bardzo wiele element – najważniejszym kryterium jest posiadanie zdolności kredytowej, a więc wykazanie się odpowiedniej wysokości dochodami. Przy czym nie tylko sama wysokość dochodów jest ważnym czynnikiem, decyduje o tym też to, z jakich źródeł są to dochody. Najlepiej dla klienta, żeby posiadał stała umowę o pracę na czas nieokreślony, chociaż bank bierze też pod uwagę dochody uzyskiwane również z innych źródeł, jak umowy cywilnoprawne czy posiadanie dochodów z tytułu wynajmu nieruchomości. Istotna jest też historia kredytowa klienta, a więc jego dotychczasowa spłata posiadanych zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych.

Witaj na moim serwisie o biznesie i finansach! Od lat z powodzeniem prowadzę swoją firmę która osiągnęła sukces, dlatego postanowiłem się podzielić moją wiedzą z Wami, moimi czytelnikami. Mam nadzieję, że moje artykuły okażą się pomocne !