Kredyty

Kredyt gotówkowy – najczęściej wybierane rozwiązanie

Na naszym rynku usług bankowych jest duża różnorodność kredytów, w końcu banki konkurując ze sobą o kredytobiorcę tak konstruują poszczególne produkty kredytowe, by trafić w oczekiwania klienta, dać mu możliwość wyboru produktu optymalnego z jego punktu widzenia, a jednocześnie tak skonstruowanego, by klient miał możliwości finansowe spłacenia tego rodzaju zobowiązania kredytowego. Jak pokazują badania, najwięcej osób w Polsce korzysta z bardzo prostego, podstawowego można by powiedzieć kredytu, zwanego zwykłym kredytem gotówkowym lub też szybkim kredytem gotówkowym. Taki kredyt wynosi zwykle od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, jest udzielany na różne okresy czasowe, od kilku do nawet 84 miesięcy. Kredyty tego rodzaju bank udziela głównie na podstawie oceny zdolności kredytowej klienta, jest to weryfikowane przez Biuro Informacji Kredytowej, taki międzybankowy system elektronicznej informacji o wszystkich kredytobiorcach w naszym kraju. Tam trafiają wszystkie informacje od banków i SKOK-ów, dotyczące tego, jakie dany klient brał kredyty, czy spłacał je w terminie, ile ma aktualnie kredytów do spłacenia i w jakiej wysokości, jakie raty obecnie płaci i temu podobne informacje. Takie proste kredyty gotówkowe czasami powiązane są z ich ubezpieczeniem, zależy to też od tego, jakie klient ma zabezpieczenia, w jakim stopniu jest wiarygodny oraz jakie ma możliwości finansowe do spłaty określonego zobowiązania kredytowego.

Witaj na moim serwisie o biznesie i finansach! Od lat z powodzeniem prowadzę swoją firmę która osiągnęła sukces, dlatego postanowiłem się podzielić moją wiedzą z Wami, moimi czytelnikami. Mam nadzieję, że moje artykuły okażą się pomocne !