Kredyty

Biuro Informacji Kredytowej

Instytucją, która świetnie znana jest każdemu przeciętnemu Polakowi, który kiedykolwiek starał się o kredyt w banku lub innej instytucji jest bez wątpienia Biurze Informacji Kredytowej nazywane potocznie BIK-iem. Niewiele osób zdaje sobie sprawę na czym tak właściwie polega praca tej instytucji i jak istotną rolę w naszym życiu ona odgrywa. Na początek warto przybliżyć chociaż skrawek historii. W roku 1997 Związek Banków Polskich na mocy ustawy o Prawie Bankowym (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późniejszymi zmianami) powołał do życia instytucję o niezmienionej do dzisiaj nazwie Biura Informacji Kredytowej. Głównym zadaniem wyznaczonym dla tej instytucji było i jest do dnia dzisiejszego gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie w ściśle określonych sytuacjach informacji o zobowiązaniach, historii zobowiązań klientów banków komercyjnych oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Co ciekawe BIK gromadzi dane dotyczące zarówno osób prywatnych, jak i te dotyczące działalności gospodarczych. Warto wiedzieć kiedy tak naprawdę dane trafiają do BIK? Zazwyczaj wszystkie informacje dotyczące każdego nowego wniosku kredytowego trafiają do wyżej wymienionej instytucji już podczas składania wniosku, a są uzupełniane o kolejne dane podczas zaciągnięcia zobowiązania, o które się staramy. Każda kolejna aktualizacja naszych danych umieszczonych w bazach przeprowadzana jest mniej więcej raz na miesiąc i powtarzana cyklicznie aż do końca spłaty naszego zobowiązania. Dane, które posiada Biuro Informacji to między innymi nasze dane osobowe, wszystkie dane na temat zobowiązań wobec banków i SKOK-ów, oraz ewentualne informacje o zadłużeniu.

Witaj na moim serwisie o biznesie i finansach! Od lat z powodzeniem prowadzę swoją firmę która osiągnęła sukces, dlatego postanowiłem się podzielić moją wiedzą z Wami, moimi czytelnikami. Mam nadzieję, że moje artykuły okażą się pomocne !